Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2018

beliveinmiracles
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBloodEve BloodEve
beliveinmiracles
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
beliveinmiracles
7350 df59 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 30 2018

beliveinmiracles
5806 95c8 500
Biegacz zielonozłoty (Carabus Auronitens)/fot. T.Sztuba
beliveinmiracles
Które z moich zdjęć jest moim ulubionym? 
To, które zrobię jutro.
— Imogen Cunningham
beliveinmiracles
Kiedy fotografuje to otwartym okiem patrze na świat, a zamkniętym spoglądam w głąb siebie.
— Henri Carter-Brenson

March 29 2018

beliveinmiracles
Czasami nie mamy drugich szans. 
Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
beliveinmiracles
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaperfectsense perfectsense
beliveinmiracles

Prawdziwa miłość - to rozmowa, która trwa całe życie.

— Bridget Asher "Pożyczona miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle viairbjarbirb irbjarbirb
beliveinmiracles
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
Reposted fromdreamadream dreamadream viairbjarbirb irbjarbirb
beliveinmiracles
(…) ważniejsze jest to, by kobieta była szczęśliwa niż wierna. Ponieważ kobieta szczęśliwa nie zdradza.
— Fabio Volo - "Czekam na ciebie całe życie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
beliveinmiracles
W życiu to się trzeba naśmiać do woli, wytańczyć, 
z chłopem wykochać aż do utraty tchu, 
dzieci narodzić, najeść i wódki napić!
Inaczej Boga obrażasz, 
jak się nie cieszysz tym, co dał.
— Katarzyna Droga - "Pokolenia. Powrót do domu"

March 26 2018

beliveinmiracles
Bardzo wiele książek należy przeczytać po to,
  aby sobie uświadomić, jak mało się wie
.
— Nikołaj Gogol
beliveinmiracles
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viapannaniczyja pannaniczyja
beliveinmiracles
Chodzi o to, by odpoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie.
— Jan Paweł II
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

February 11 2018

beliveinmiracles
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vialitka litka
beliveinmiracles
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viadoubleespresso doubleespresso
beliveinmiracles
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viadoubleespresso doubleespresso

February 10 2018

beliveinmiracles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl