Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

beliveinmiracles

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viagoby goby

January 14 2015

beliveinmiracles
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viakocieserce kocieserce

January 13 2015

beliveinmiracles
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną,
tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
beliveinmiracles
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki.
Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
Człowiek nigdy nie przeżywa tego, co jest. Przeżywa to, co było albo co będzie.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromflesz flesz viaGirlTiger GirlTiger
beliveinmiracles
6683 18f3 500
mieszko/30tydz./nikon/18-105
beliveinmiracles
Na grobie Ewy.
Adam: Gdziekolwiek była ona, tam był raj.
— Mark Twain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
Ja… ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Lewis Carroll – Alicja w Krainie Czarów
beliveinmiracles
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagoby goby
beliveinmiracles
Czemu ludzie mówią mieć jaja? Jaja są słabe i wrażliwe.
Jeśli chcesz być twardy miej waginę, ta znosi w życiu prawdziwy łomot.
— Betty White
Reposted fromteberlash teberlash viaGirlTiger GirlTiger

December 13 2014

2137 388c 500
Reposted fromtwice twice viapinulowa pinulowa

August 25 2014

beliveinmiracles
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaznaczywiesz znaczywiesz
beliveinmiracles
- Naprawdę przeczytałaś wszystkie te książki, które masz w pokoju? Zaśmiała się. - No jasne, że nie. Może jedną trzecią. Ale mam zamiar przeczytać. Nazywam je Biblioteką Życia. Każdego lata, od kiedy byłam mała, chodziłam na garażowe wyprzedaże, kupowałam wszystkie książki, które wyglądały na ciekawe. Chciałam zawsze mieć coś do czytania. No ale jest tak dużo do zrobienia: papierosy do wypalenia, seks do uprawiania, huśtawki do huśtania się. Będę miała więcej czasu na czytanie, jak zrobię się stara i nudna.
— J. Green, Szukając Alaski
Reposted frommissbrodka missbrodka viaznaczywiesz znaczywiesz

August 24 2014

beliveinmiracles
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który zakocha się w Twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
beliveinmiracles
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
Powietrze po deszczu - czujesz że żyjesz.
— Maceo Wyro
Reposted fromaskman askman viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk
beliveinmiracles
Nie ma kobiet dobrych i złych. Są tylko mężczyźni, którzy nie potrafią traktować ich tak, jak je traktować trzeba.
— Marek Hłasko "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted frompokolorowana pokolorowana viamyhappiness myhappiness
beliveinmiracles
Może dlatego wydaję ci się szczęśliwy...
ponieważ cieszę się tym, co mam, a nie tęsknię za tym, czego nie mam.
— L. Tołstoj, Anna Karenina
Reposted fromMerlinka Merlinka viamyhappiness myhappiness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl